Contacto

Filloy Consultors


Travessera de Gràcia, 56 3o 1a
08006 Barcelona

T 934 191 986
F 934 050 220
@ filloy@filloy.com

cerrar

Inici |Sala de premsa | Arxiu: Febrer de 2011

blog

Sala de premsa
Arxiu: Febrer de 2011

La campanya d'expansió de Grup20 es reforça amb la incorporació de dues noves firmes: Forward Economics i Oliver Camps

L'Associació, que agrupa a les vint principals firmes mitjanes d'auditoria, preveu incorporar nous membres durant el 2011


A partir de seva constitució com a Associació el passat 2010, el Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria Grup20 ha iniciat una campanya d'expansió per aquest 2011, després de la incorporació de dues noves firmes, Forward Economics i Oliver Camps.

L'associació de les firmes mitjanes d'auditoria, Grup20, ha decidit ampliar els seus horitzons amb la incorporació de nous membres interessats a participar en el Grup amb l'objectiu d'aconseguir una millora constant de l'exercici professional de l'auditor.

Grup20 està format actualment per vint mitjanes firmes del sector de l'auditoria, que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

El pla d'actuació d'aquest 2011 de Grup20 també contempla la celebració mensual dels “Esmorzars de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria de Grup20”, l’objectiu dels quals és obrir el debat amb diferents personalitats del sector econòmic i financer per aconseguir un apropament a la realitat de l'empresari i a les seves necessitats mitjançant una informació rellevant i transparent.

Francesc Homs, President Executiu de Roca Junyent Consultoria d'empreses i ex conseller d'Economia i Finances de Generalitat de Catalunya, va ser l'encarregat d'inaugurar, el passat mes de gener, aquestes sessions amb una valoració i anàlisi de l'actual situació de la crisi i la seva repercussió en el futur de l'economia catalana i espanyola i, en particular, en el sector de l'auditoria.

La nova normativa de distribució protegeix als concessionaris davant la reorganització de les xarxes prevista per les marques

La nova normativa de distribució protegeix als concessionaris davant la reorganització de les xarxes prevista per les marques

El portaveu de la Federació de Concessionaris de l'Automoció

(FACONAUTO), ha defensat avui en roda de premsa la idoneïtat de la nova normativa de distribució de l'automoció, aprovada el passat 15 de febrer pel Congrés dels Diputats, atès que protegirà els interessos dels concessionaris espanyols davant la reorganització de les xarxes que ja estan duent a terme algunes marques.


En la seva intervenció va assegurar que aquestes reorganitzacions estaven destinades aendurir les ja de per si mateix dures condicions que suporten les pimes concessionàries per al desenvolupament de la seva activitat, la qual cosa comportaria el tancament de molts punts de venda, amb la consegüent pèrdua d'ocupacions i de teixit empresarial. Des de 2008 s'han perdut 35.000 ocupacions de professionals qualificats.


Fins a l'aprovació de la Llei d'Economia Sostenible, els concessionaris tenien una situació jurídica d'absoluta indefensió perquè les marques podien modificar unilateralment el contingut essencial dels contractes i resoldre'ls sense compensació.


El portaveu de la patronal dels concessionaris va recalcar el fet que les marques només hauran d'indemnitzar als concessionaris si aquestes resolen els contractes unilateralment.


Respecte a la recompra de l'excedent dels cotxes passats 60 dies en estoc, es va

puntualitzar que aquesta recompra només afecta a les unitats no sol·licitades pels

concessionaris, fet pel qual les marques hauran de començar a fabricar sobre comanda, centrant-se en els models que més es vénen i els més demandats pels compradors, la qual cosa repercutirà en un mercat interior més sa i, per tant, més fort.


En aquest sentit, es va recordar que la nova normativa no hauria d'interferir en les

inversions dels fabricants al nostre país, atès que més del 80% de la seva producció

s'exporta i els projectes de fabricació que es plantegen a nivell global.


Una llei oportuna i necessària


En la seva intervenció va argumentar que el nou marc legal no és fruit de la improvisació, sinó del treball de més de 15 anys, temps en el qual la patronal dels fabricants ANFAC no ha volgut asseure's a discutir amb FACONAUTO una Llei de Contractes de Distribució.


Així mateix, es va destacar el gran consens que ha tingut en la seva tramitació, tant al

Senat com al Congrés dels Diputats, pel que va assegurar que la nova normativa és fruit de l'exercici responsable dels representants de la sobirania popular.


A més, va recordar que la llei no és excepcional ni única a Europa, ja que la Llei

d'Agències s'aplica als contractes de distribució a Alemanya, Àustria i França. En aquest sentit, també va argumentar que la normativa va en línia amb una resolució del Parlament Europeu, que el passat mes de maig de 2010 va instar a la Comissió Europea a aplicar als distribuïdors del sector de l'automoció la mateixa protecció dels agents comercials.


Finalment, es va agrair públicament la mediació del ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, i va expressar la seva confiança a consensuar amb totes les parts un marc jurídic favorable per a un sector clau dins de l'economia del nostre país.

Grup20 demana una unificació de la normativa i dels controls de qualitat per a la creació d'un mercat europeu de firmes d'auditoria

Ressalta que s'ha de millorar la percepció que el mercat té sobre l'auditoria i sobre la seva utilitat en la presa de decisions


Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria, format per vint destacades firmes mitjanes, ha presentat les seves valoracions en resposta al Llibre Verd de l'Auditoria de la Comissió Europea i ha ressaltat la necessitat d'una “unificació i harmonització de la normativa i dels controls de qualitat amb la finalitat de crear un mercat europeu d'empreses d'auditoria”.


L'Associació Grup20, que actualment representa el 40% del mercat espanyol de firmes d’auditoria mitjanes, fa un esment important a aclarir la percepció que el mercat té de l'activitat dels auditors, indicant que “hem de reduir la bretxa d'expectatives de l'usuari i el que realment ofereix una auditoria”, afegint que “l'objectiu de l'auditoria és opinar sobre uns estats financers en una data determinada, i no sobre la salut financera d'una entitat”.


Els membres de Grup20 consideren que si bé el risc de caiguda d'una de les quatre grans no és sistèmic, “s'ha d'incrementar l'oferta en el mercat de l'auditoria i reduir la concentració, potenciant el paper de les firmes mitjanes”. 


Des de Grup20 es vol destacar “la qualitat en els procediments i la capacitat d'innovació de les firmes mitjanes per accedir a determinats treballs del sector públic”.


Finalment, adverteix que “l'auditoria corre el perill d'acabar sent un requisit a complir per les grans empreses que cotitzen en borsa i les regulades en general”. Considera que “el plantejament suggerit en el Llibre Verd de que les empreses de menor grandària puguin passar a no ser auditades perjudicaria la transparència del mercat i augmentaria el cost financer en general”.


Ginés Alarcón, president de la Fundació CTecno: “la recuperació econòmica de Catalunya passa de forma destacada pel sector tecnològic ”

Ginés Alarcón, president de la Fundació CTecno:  “la recuperació econòmica de Catalunya passa de forma destacada pel sector tecnològic ”

•    La internacionalització, la innovació i la inversió esdevenen els eixos del futur sector tecnològic català mentre que la R+D+i i el finançament són els seus reptes


•    L’estudi ha avaluat l’estat i l’evolució del sector tecnològic de Catalunya a partir dels àmbits de recursos humans i formació; recerca, desenvolupament i innovació; polítiques públiques i legislació; comercial i màrqueting; finançament. 


Barcelona, 8 de febrer de 2011.- “El sector tecnològic ha estat capaç de fer front la crisi actual i contribuirà de forma destacada a la recuperació econòmica de Catalunya”, segons ha manifestat el president de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Ginés Alarcón, durant la presentació aquest matí del “Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya”, informe que avalua l’estat i l’evolució del sector tecnològic català per monitoritzar-ne les dinàmiques i avenços. 


Els directius i alts professionals del propi sector li han atorgat una valoració mitjana de 5 punts sobre 10, tot i que en matèria de recursos humans i formació i en l’àmbit comercial i de màrqueting les valoracions són superiors. 


El baròmetre també recull que els dos reptes del sector són la R+D+i –tot i que la inversió en innovació continua malgrat la situació econòmica- i el finançament. 

Tot i això, la internacionalització, la innovació i la inversió són els tres eixos essencials per al futur del sector tecnològic català, segons recull l’estudi. 


Anàlisi a partir de les valoracions del sector 


Aquest estudi ha estudiat la situació global del sector, des de la perspectiva dels seus protagonistes; ha fet una diagnosi dels elements principals del sector tecnològic de Catalunya i ha observat les tendències i els canvis experimentats en el període 2009-2011 en l’opinió dels protagonistes del sector sobre els aspectes que més els afecten, segons ha assenyalat el president de CTecno. 


El baròmetre proporciona una bona diagnosi del sector ja que “només amb aquest coneixement profund sobre el sector tecnològic català serà possible la definició i execució d’accions per tal de potenciar-lo i millorar-ne el seu posicionament a nivell empresarial, institucional i social, tant al nostre país com a escala internacional”, ha assenyalat Ginés Alarcón. Per això, l’informe ha analitzat diferents àmbits com són: recursos humans i formació; recerca, desenvolupament i innovació; polítiques públiques i legislació; comercial i màrqueting; finançament. 


Metodologia


L’elaboració d’aquest baròmetre ha comportat la realització de 320 enquestes, 16 entrevistes en profunditat i 5 grups de treball mitjançant la utilització d’onze fases de treball on s’han utilitzat de forma combinada tècniques quantitatives i qualitatives, com són sessions de debat amb agents clau del sector; selecció i entrevista personal a líders d’opinió; elaboració de l’enquesta en línia, entre d’altres. 


De les 320 respostes obtingudes, xifra que representa un increment significatiu respecte a anys anteriors en què es valoraven un centenar d’opinions, un 63,1% corresponen a directius d’empreses o entitats; un 26,3% són de comandaments intermedis i un 7,5% corresponen a professionals d’alt nivell. La resta (un 4,1%) són professionals autònoms. 


Segons l’àrea de desenvolupament professional, el 35,3% dels entrevistats es dedica a la direcció general i el 26,6% a projectes. 

Pel que respecte al subsector de l’empresa o entitat dins el conjunt del sector, el 56,6% pertanyen al subsector de serveis TIC (consultoria i serveis de suport); el 42,8%, al de Programari, telecomunicacions i infraestructura TIC; el 12,8%, al subsector maquinari; el 4,9%, a eficiència energètica i fonts renovables d’energia i el 4,6%, a biotecnològic i biomèdic. 

1 de 1