Contacto

Filloy Consultors


Travessera de Gràcia, 56 3o 1a
08006 Barcelona

T 934 191 986
F 934 050 220
@ filloy@filloy.com

cerrar

Inici |Sala de premsa | Fundació CTecno

blog

Sala de premsa
Client: Fundació CTecno

PRESENTACIÓ DEL BARÒMETRE DEL SECTOR TECNOLÒGIC A CATALUNYA PER GINÉS ALARCÓN, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CTECNO I DIRECTOR GENERAL DE LA MOBILE WORLD

 PRESENTACIÓ DEL BARÒMETRE DEL SECTOR TECNOLÒGIC A CATALUNYA PER GINÉS ALARCÓN, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CTECNO I DIRECTOR GENERAL DE LA MOBILE WORLD

El president de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) i Director General de la Mobile World Capital, Ginés Alarcón, ha presentat avui els resultats de la 4a edició del “Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012” davant dels mitjans de comunicació i aquesta tarda ho farà davant de les empreses a la seu d’ ESADE.

 

Alarcón, qui ha estat acompanyat pel Vicepresident de l’Àrea d’Organització i Estudis de l’Associació CTecno, David Millet, ha destacat que “enguany el Baròmetre ofereix una valoració general del sector de 5,3 punts sobre 10, el que significa un ascens de 0,3 punts respecte 2010”.

 

“Durant el 2011, un 43% de les empreses van augmentar la seva facturació i va disminuir el nombre d’empreses que van reduir la seva facturació”. L’estudi posa de manifest que ens trobem davant d’un sector excessivament fragmentat composat per un teixit empresarial d’empreses petites i mitjanes.

 

Pel que fa en la inversió en R+D+i, Alarcón ha incidit en el fet que “durant l’últim any s’ha mantingut respecte a l’any anterior i la previsió d’evolució de la inversió en recerca per al proper any continuarà mantenint-se. Aquelles companyies que sí augmentaran la inversió en investigació i desenvolupament ho faran de manera significativa i es focalitzaran fonamentalment en la renovació dels seus serveis”.

 

En general la visió del sector és optimista, segons Ginés Alarcón,que ha destacat que “tot i els problemes de finançament i la pressió dels impagats que afecten el sector. Aquesta percepció favorable es deu, en part, a la reducció del nombre d’actors a conseqüència de la crisi, que ha provocat la desaparició d’aquelles empreses amb majors dificultats o menor capacitat d’adaptació”

 

I ha conclòs: “el sector TIC està preparat per ser el tractor de l’economia catalana”

 

L’estudi resumeix les claus per garantir el creixement futur del sector a Catalunya:

o    Internacionalització, limitant la fragmentació del sector mitjançant aliances que fomentin el creixement i donin capacitat suficient per ser competitius als mercats internacionals;

o    L’aposta per la R+D+i, tendint cap a models col·laboratius basats en conceptes com Open Innovation, i unificant esforços del sector públic i privat;

o    La millora de l’accés a finançament fomentant un ecosistema d’emprenedors, capital risc, business angels, etc.;

o    Aposta per àmbits d’especialització, ja sigui en àrees amb bones perspectives de desenvolupament i a on Catalunya està ben posicionada (mobile, smart cities, etc.) o bé desenvolupant els sectors més significatius per a l’economia del territori (turisme, etc.)

 

El professional ideal ha de disposar, en primer lloc, de competències personals, seguides de les competències tècniques i l’experiència. Específicament es demanden competències cognitives, seguides de les interpersonals i de gestió. D’altres característiques, com són els idiomes, no es valoren tant en una primera instància, tot i que la barrera idiomàtica suposa un dels principals punts febles del sector.

 

Els perfils que tindran un major creixement seran els programadors d’aplicacions per a smartphone, seguit de perfils vinculats a la web 2.0 (community manager, tècnic SEO/SEM, redactor de continguts web, etc.)

 

El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya és un estudi que elabora anualment el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) per avaluar l’estat i l’evolució del sector tecnològic català i monitoritzar les dinàmiques i els avenços. Ofereix una  prospectiva i fixació de nous reptes per al sector TIC, així com recomanacions per als agents que intervenen en el sector.

 

Els objectius fonamentals de l’estudi són poder disposar d’un anàlisi rigorós de la situació actual del sector tecnològic català des de la perspectiva dels seus protagonistes (fabricants, proveïdors, clients, administracions públiques i institucions), així com desenvolupar un diagnòstic exhaustiu del sector tecnològic a Catalunya, estudiant-ne la dimensió i activitat, els recursos humans, R+D+i, el marc polític i legal, les estratègies comercials i el finançament.

 

L’estudi identifica les tendències d’evolució previstes i els canvis experimentats en el sector en el període 2008-2011 i pretén difondre’n els resultats entre els diferents col·lectius d’interès en l’àmbit de les tecnologies a Catalunya.

 

El Baròmetre ha estat realitzat per Penteo amb la coordinació i supervisió de l’Àrea d’Organització i Processos de CTecno, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa- Ajuntament de Barcelona.

 

Ginés Alarcón, president de la Fundació CTecno: “la recuperació econòmica de Catalunya passa de forma destacada pel sector tecnològic ”

Ginés Alarcón, president de la Fundació CTecno:  “la recuperació econòmica de Catalunya passa de forma destacada pel sector tecnològic ”

•    La internacionalització, la innovació i la inversió esdevenen els eixos del futur sector tecnològic català mentre que la R+D+i i el finançament són els seus reptes


•    L’estudi ha avaluat l’estat i l’evolució del sector tecnològic de Catalunya a partir dels àmbits de recursos humans i formació; recerca, desenvolupament i innovació; polítiques públiques i legislació; comercial i màrqueting; finançament. 


Barcelona, 8 de febrer de 2011.- “El sector tecnològic ha estat capaç de fer front la crisi actual i contribuirà de forma destacada a la recuperació econòmica de Catalunya”, segons ha manifestat el president de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Ginés Alarcón, durant la presentació aquest matí del “Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya”, informe que avalua l’estat i l’evolució del sector tecnològic català per monitoritzar-ne les dinàmiques i avenços. 


Els directius i alts professionals del propi sector li han atorgat una valoració mitjana de 5 punts sobre 10, tot i que en matèria de recursos humans i formació i en l’àmbit comercial i de màrqueting les valoracions són superiors. 


El baròmetre també recull que els dos reptes del sector són la R+D+i –tot i que la inversió en innovació continua malgrat la situació econòmica- i el finançament. 

Tot i això, la internacionalització, la innovació i la inversió són els tres eixos essencials per al futur del sector tecnològic català, segons recull l’estudi. 


Anàlisi a partir de les valoracions del sector 


Aquest estudi ha estudiat la situació global del sector, des de la perspectiva dels seus protagonistes; ha fet una diagnosi dels elements principals del sector tecnològic de Catalunya i ha observat les tendències i els canvis experimentats en el període 2009-2011 en l’opinió dels protagonistes del sector sobre els aspectes que més els afecten, segons ha assenyalat el president de CTecno. 


El baròmetre proporciona una bona diagnosi del sector ja que “només amb aquest coneixement profund sobre el sector tecnològic català serà possible la definició i execució d’accions per tal de potenciar-lo i millorar-ne el seu posicionament a nivell empresarial, institucional i social, tant al nostre país com a escala internacional”, ha assenyalat Ginés Alarcón. Per això, l’informe ha analitzat diferents àmbits com són: recursos humans i formació; recerca, desenvolupament i innovació; polítiques públiques i legislació; comercial i màrqueting; finançament. 


Metodologia


L’elaboració d’aquest baròmetre ha comportat la realització de 320 enquestes, 16 entrevistes en profunditat i 5 grups de treball mitjançant la utilització d’onze fases de treball on s’han utilitzat de forma combinada tècniques quantitatives i qualitatives, com són sessions de debat amb agents clau del sector; selecció i entrevista personal a líders d’opinió; elaboració de l’enquesta en línia, entre d’altres. 


De les 320 respostes obtingudes, xifra que representa un increment significatiu respecte a anys anteriors en què es valoraven un centenar d’opinions, un 63,1% corresponen a directius d’empreses o entitats; un 26,3% són de comandaments intermedis i un 7,5% corresponen a professionals d’alt nivell. La resta (un 4,1%) són professionals autònoms. 


Segons l’àrea de desenvolupament professional, el 35,3% dels entrevistats es dedica a la direcció general i el 26,6% a projectes. 

Pel que respecte al subsector de l’empresa o entitat dins el conjunt del sector, el 56,6% pertanyen al subsector de serveis TIC (consultoria i serveis de suport); el 42,8%, al de Programari, telecomunicacions i infraestructura TIC; el 12,8%, al subsector maquinari; el 4,9%, a eficiència energètica i fonts renovables d’energia i el 4,6%, a biotecnològic i biomèdic. 

1 de 1