Contacto

Filloy Consultors


Travessera de Gràcia, 56 3o 1a
08006 Barcelona

T 934 191 986
F 934 050 220
@ filloy@filloy.com

cerrar

Inici |Sala de premsa | GRUP 20

blog

Sala de premsa
Client: GRUP 20

GRUP20, Fòrum de reflexió, debat i opinió d’auditoria, denuncia el concurs públic de TV3

L'Associació Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria, denuncia el concurs públic convocat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la realització de les auditories de la pròpia empresa de Televisió de Catalunya, Catalunya Radio i TVC Multimèdia, S.L., per un valor estimat segons la convocatòria de 140.000,00 € anuals.

El sorprenent de la convocatòria és que en una de les seves clàusules s'exigeix per poder concórrer, justificar la solvència financera, demostrant que la xifra de negocis de la firma auditora és superior als 100 milions d'euros anuals, la qual cosa naturalment deixa fora de les opcions a gairebé totes les firmes d'auditoria.


Segons el rànquing de firmes més conegut, només les quatre grans firmes internacionals reuneixen aquest requisit. És paradoxal exigir com a garantia de solvència per a un concurs de com a màxim 140.000 euros, una facturació superior als 100 milions d'euros, especialment quan la Comissió Europea va emetre recentment el conegut com a “Llibre Verd”, en el qual entre altres coses, expressava la seva inquietud per la concentració de l'activitat d'auditoria en les  conegudes com les “quatre grans”.


És incomprensible que una entitat pública argumenti la “solvència financera” per introduir pràctiques restrictives de la competència, totalment contràries a la normativa internacional i a les recomanacions de la Unió Europea per facilitar una major presència al mercat de l'auditoria de les firmes mitjanes.


Per descomptat la transparència pública es basa en la realització d'auditories, però també en processos de concurrència en els quals no s'introdueixin condicions absurdes per excloure a tantes firmes auditores nacionals la qualitat i professionalitat de les quals estan fora de qualsevol dubte.

 


Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria

L'Associació Grup20 està formada actualment per vint-i-dues firmes mitjanes del sector de l'auditoria, que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

 

Grup20 va néixer fa quinze anys de la iniciativa de mitjanes firmes d'auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l'auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobretot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

Amb la incorporació de noves firmes, Grup20 es consolida com a líder d'opinió del sector de l'auditoria

Amb la incorporació de noves firmes,  Grup20 es consolida com a líder d'opinió del sector de l'auditoria

Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió organitza mensualment els “Breakfast Grup20”
 
L'Associació Grup20 es consolida com a líder d'opinió en el sector d'auditoria a través del seu Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió mitjançant la recent incorporació de tres noves firmes com Audria, Forward Economics o Oliver Camps.

L'Associació, que compta ja amb vint empreses que representen el 40% de la facturació de les auditores mitjanes, ha decidit ampliar els seus horitzons amb la incorporació de nous membres interessats a participar en el Grup amb l'objectiu d'aconseguir una millora constant de l'exercici professional de l'auditor.

El pla d'expansió de Grup20 també contempla la celebració mensual dels “Breakfast Grup20 de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria” l’objectiu dels quals és obrir el debat amb diferents personalitats del sector econòmic i financer.

Francesc Homs, President Executiu de Roca Junyent Consultoria d'empreses i ex conseller d'Economia i Finances de Generalitat de Catalunya; José Antonio Gonzalo Angulo, President de l’ICAC; Joan B. Casas, President del Col·legi d’Economistes; o Ramon Casals, membre del Board de la IFAC són alguns dels representants institucionals i empresarials que han participat recentment en els Breakfast Grup20.

Per la seva part, els delegats de Grup20 han realitzat visites a personalitats com Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya; Rafael Cámara, President del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; o Joana Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.
 
 
Grup20 - Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria
Grup20 va néixer fa quinze anys de la iniciativa de firmes mitjanes d'auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l'auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobretot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

Grup20 està configurat per vint firmes del sector de l'auditoria, que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

El Grup20 es reuneix amb Jaume Amat per transmetre-li la importància de les firmes mitjanes en sector de l’auditoria

El Grup20 es reuneix amb Jaume Amat per transmetre-li la importància de les firmes mitjanes en sector de l’auditoria

Les vint firmes d'auditoria que formen el Grup20 representen  un 40% de la facturació de les firmes mitjanes

Una delegació del Grup20- Fòrum de Reflexió Debat i Opinió d’Auditoria ha mantingut una reunió amb Jaume Amat, nou Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per tal de presentar-li la composició i volum del Grup20, format per vint firmes d’auditoria que representen un 40% de la facturació de les firmes mitjanes.

Durant la trobada s’ha destacat la necessitat i la voluntat per ambdues parts d’augmentar el diàleg institucional i s’ha plantejat la possibilitat que Grup20 pogués oferir-se com a col·laborador de la Sindicatura en el vessant de formació.

S’han remarcat també els objectius assolits per l’auditoria en la transparència del sector privat i s’ha destacat la importància d’assolir el mateix nivell també en sector públic.

Finalment, s’ha destacat la qualificació de les firmes que formen el Grup20 com a referents en el sector i especialment entre les firmes mitjanes.

Aquesta trobada s’emmarca dins el cicle de visites periòdiques que organitza el Grup20 per tal d’obrir el debat amb diferents personalitats del sector econòmic i financer per aconseguir una millora constant de l'exercici professional de l'auditor i un apropament a la realitat de l'empresari i a les seves necessitats.

Grup20 demana una unificació de la normativa i dels controls de qualitat per a la creació d'un mercat europeu de firmes d'auditoria

Ressalta que s'ha de millorar la percepció que el mercat té sobre l'auditoria i sobre la seva utilitat en la presa de decisions


Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria, format per vint destacades firmes mitjanes, ha presentat les seves valoracions en resposta al Llibre Verd de l'Auditoria de la Comissió Europea i ha ressaltat la necessitat d'una “unificació i harmonització de la normativa i dels controls de qualitat amb la finalitat de crear un mercat europeu d'empreses d'auditoria”.


L'Associació Grup20, que actualment representa el 40% del mercat espanyol de firmes d’auditoria mitjanes, fa un esment important a aclarir la percepció que el mercat té de l'activitat dels auditors, indicant que “hem de reduir la bretxa d'expectatives de l'usuari i el que realment ofereix una auditoria”, afegint que “l'objectiu de l'auditoria és opinar sobre uns estats financers en una data determinada, i no sobre la salut financera d'una entitat”.


Els membres de Grup20 consideren que si bé el risc de caiguda d'una de les quatre grans no és sistèmic, “s'ha d'incrementar l'oferta en el mercat de l'auditoria i reduir la concentració, potenciant el paper de les firmes mitjanes”. 


Des de Grup20 es vol destacar “la qualitat en els procediments i la capacitat d'innovació de les firmes mitjanes per accedir a determinats treballs del sector públic”.


Finalment, adverteix que “l'auditoria corre el perill d'acabar sent un requisit a complir per les grans empreses que cotitzen en borsa i les regulades en general”. Considera que “el plantejament suggerit en el Llibre Verd de que les empreses de menor grandària puguin passar a no ser auditades perjudicaria la transparència del mercat i augmentaria el cost financer en general”.


Grup20, fòrum de reflexió, debat i opinió d'auditoria, es reuneix amb Ramon Casals, nou membre del board de la IFAC

Grup20, fòrum de reflexió, debat i opinió d'auditoria, es reuneix amb Ramon Casals, nou membre del board de la IFAC

Casals ha assistit a una de les sessions de “Breakfast Grup20”  que l’Associació de les firmes mitjanes d’auditoria organitza mensualment amb personalitats del sector

Ramon Casals, nou membre del Board de la IFAC, ha participat en una nova sessió de “Breakfast Grup20”, que organitza mensualment l'associació, formada per les vint principals firmes mitjanes d'auditoria d'Espanya.

Durant la trobada, Casals ha exposat als membres del Grup20 la seva incorporació al Board (Junta Directiva) de la IFAC, International Federation of Accountants i n’ha explicat el seu funcionament.

La IFAC, que agrupa a membres de 125 països, és la institució global que representa als auditors a nivell mundial i que vetlla per enfortir la professió de l’auditoria a nivell global al mateix temps que estableix normes professionals internacionals.

Casals ha destacat la importància de la seva presència, com a representant del ICJCE, en aquesta Junta Directiva, ja que és la primera vegada que España està representada en aquest òrgan de direcció de la IFAC.

Ramon Casals ha valorat positivament la projecció de Grup20 i s’ha posat a la disposició del Grup per a seguir informant-los de futures accions de la IFAC.

L'objectiu dels “Breakfast Grup20” és obrir el debat amb diferents personalitats del sector econòmic i financer per tal d’aconseguir una millora constant de l'exercici professional de l'auditor i un apropament a la realitat de l'empresari i a les seves necessitats.

2 de 4